ÇEVRE POLİTİKASI


Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, sürüdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre için BALIKESİR ONUR SÜT VE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ., faaliyet süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamaları seçerek tüm çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

ONUR SÜT olarak kendi değer, hedef ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek için çevreye saygı, tüm faaliyet ve hizmetlerimizin bir parçası olmalı ilkesini benimsemekteyiz. Çevreyi gelecekteki insanlarımıza aktarabilecek bir emanet olarak görmekteyiz.

Çevremizi korumayı Toplam Kalite Yönetimimiz ile bağdaştırmaktayız. Tüm süreçlerimizde çevre ile uyumlu, sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi gerçekleştiren çevreyle dost ürünler üretmeye çalışmaktayız.

BALIKESİR ONUR SÜT VE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.’nin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

• Çevre (Hava,su, toprak) kirlenmesini önlemek için doğru bir planlama yapılması
• Çalışanlarından başlayarak etkileşimde bulunduğu tüm özel ve tüzel kişiler ile çevresel bilinç çalışmalarının yapılması,
• Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlama hedefi
• Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin çevreyle ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak
• Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, çevre duyarlılığı sağlamak için çalışmalar yürütmek.
Yürütülen tüm çalışmaların çevresel analizlerinin yapılması ve proseslerde en başından sonuna kadar olan süreç incelenerek, en az atık oluşumu, en az enerji ve doğal kaynak tüketimi ile çevre dostu teknolojilerin araştırılması ve bu teknolojilere yönelmek hedeflenmektedir.


Buna göre ONUR SÜT olarak;

• Tüm yasal mevzuatlara uyacağımızı,
• Üretim ve kullanımlarda çevreyi olumsuz etkileyecek faktörleri minimuma indirmek için gerekli çalışmaları yapacağımızı,
• Kirliliği oluşmadan önce önleyecek çalışmalar yapmayı,
• Üst yönetim ve çalışanlarımıza “Temiz Çevre” olgusunu aşılayacağımızı,
• Daha iyi bir yaşam için temiz çevre oluşturmak ve toplumumuzu bu konuda daha duyarlı olması için tüm gücümüzle çalışacağımızı,
• Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket edip proseslerimizde devamlı olarak iyileştirmeyi hedef alacağımızı


Taahhüt ederiz.