GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


ONUR SÜT ailesi olarak reform ve açılmayı benimsedik .

Önce kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti politikasını gütmekte olup taahhütlerini yerine getirmekte onurlu , güvenilirliği sergilemeyi kendine bir iş politikası edinmiştir. Ayrıca, eşitlik ve ortak ticari menfaat prensibini öngörmektedir.

Hijyenik ve kaliteli gıda ürünleri işlemenin hassaslığı ve önemini bilerek gıda kodeksine uygun, herkesin güvenle tüketebileceği ürünleri topluma kazandırmaktır . Firmamızın sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek kabul gören, standartlaşmış ürünler üretmektir . Şirket reform ve açılmayı benimsemiştir.

Ayrıca, eşitlik ve ortak ticari menfaat prensibini öngörmektedir. Kuruluşumuz FSSC 22000-BRC ve IFS standardartlarının gerekliliklerine uygun bir Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş, dokümante etmiş ve uygulamaya almıştır. Kuruluşumuzun yönetim sistemi kalite yönetimini de içermektedir.

ONUR SÜT ÜRÜNLERİ Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamızın Temel İlkeleri;
• Tüm ürünlerimizin hammaddenin temininden tüketime kadar olan tüm aşamalarda gıda güvenliği gerekliliklerine ve yasalara uygun olmasını sağlamak
• Kalite ve gıda güvenliği yönetiminin ürün tasarımından tüketici geri bildirimi aşamasına kadar her süreçte kurulu sistemlerin içine tamamen entegre olması
• Ürünlerimizin ONUR SÜT ÜRÜNLERİ yüksek kalite standartlarına uygun, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılıyor olması
• Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ürün gelişimini sağlayarak ürün tercihini ve tüketici bağlılığını sağlamak
• Tüketicilerimizle açık ve yakın iletişim içinde olmak
• Markamızı koruyacak ve tüketicilerimizin güvenliği ile memnuniyetini sağlayacak ürünlerimizin ortaya çıkmasında görev alan tüm organizasyonumuzun, sahip olduğu işin uzmanı ve en iyisini yapan kişilerden oluşmasını sağlamak. Bu hedef için; çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek ve kazandıkları bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak
• Kaliteyi tüm çalışanlarımız için bir yaşam biçimi haline getirmek, tüm çalışmalarımızda ürün ve proses kalitemizin düzenliliğini ve sürekliliğini sağlamak
• Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite ve gıda güvenliği kültürünü geliştirmek
• Tedarik zincirinin her aşamasında iyi tanımlanmış, etkin ve verimli süreçlerle çalışarak operasyonel verimliliği sağlamak
• Yüksek kaliteli ürünlerimizi doğru maliyetle, geniş tüketici kitlelerine ulaştırmak
• BRC, IFS , FSSC22000 Food Global Gıda Standartı şartlarına uygun üretim ve hizmetler sunarak sağlık ve hijyen kurallarından asla taviz vermemektir.
• Tesis emniyeti ve gıda savunma sistemleri ile ilgili personelimize eğitimler aldırmak. Bu vesile ile tesis emniyetini ve gıda savunmasını sağlamak ve geliştirmek
• Yüksek risk, yüksek dikkat ve ortam koşullarında yüksek dikkat gibi farklı risk alanlarını tespit etmek, tespit edilen bu alanlara uygun gıda güvenliği kontrollerini sağlamak.